GỌNG KÍNH OMEGA TITANIUM MẠ VÀNG 18K CAO CẤP – OMEGA 511616 TITANIUM 18K GOLD

1.800.000

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


Mô tả

GỌNG KÍNH OMEGA TITANIUM MẠ VÀNG 18K CAO CẤP – OMEGA 511616 TITANIUM 18K GOLD

 

Thông tin bổ sung

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng