GỌNG KÍNH CARTIER 100% TITANIUM – KÍNH CẬN CAO CẤP CARTIER TITANIUM T3139987 SILVER MIX GOLD

850.000

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


Mô tả

GỌNG KÍNH CARTIER 100% TITANIUM – KÍNH CẬN CAO CẤP CARTIER TITANIUM T3139987 SILVER MIX GOLD

ẢNH CHỤP :

Thông tin bổ sung

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng