GỌNG KÍNH CARTIER 100% TITANIUM – KÍNH CẬN CAO CẤP CARTIER TITANIUM T3139987 SILVER MIX GOLD

850.000

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


  Mô tả

  GỌNG KÍNH CARTIER 100% TITANIUM – KÍNH CẬN CAO CẤP CARTIER TITANIUM T3139987 SILVER MIX GOLD

  ẢNH CHỤP :

  Thông tin bổ sung

  Giới tính

  Kiểu Dáng

  Màu mắt

  Vật Liệu Gọng