GỌNG KÍNH CẬN TITANIUM LINDBERG CAO CẤP – LINDBERG MUSCA AIR TITANIUM No.9703 GOLD

1.150.000

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


  Mô tả

  GỌNG KÍNH CẬN TITANIUM LINDBERG CAO CẤP – LINDBERG MUSCA AIR TITANIUM No.9703 GOLD

  Ảnh Chụp :

  Thông tin bổ sung

  Giới tính

  Kiểu Dáng

  Màu mắt

  Vật Liệu Gọng