GỌNG KÍNH CẬN TITANIUM LINDBERG CAO CẤP – LINDBERG MUSCA AIR TITANIUM No.9700 GOLD

1.150.000

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


Mô tả

GỌNG KÍNH CẬN TITANIUM LINDBERG CAO CẤP – LINDBERG MUSCA AIR TITANIUM No.9700 GOLD

ẢNH CHỤP :

Thông tin bổ sung

Giới tính

Kiểu Dáng

Màu mắt

Vật Liệu Gọng