GỌNG KÍNH CẬN CHOPARD TITANIUM – VCHB93 GOLD

1.250.000

Giới tính

Màu mắt

Kiểu Dáng

Vật Liệu Gọng

Gọi điện


Mô tả

GỌNG KÍNH CẬN CHOPARD TITANIUM – VCHB93 GOLD

 

Ảnh Chụp :

Thông tin bổ sung

Giới tính

Màu mắt

Kiểu Dáng

Vật Liệu Gọng