GỌNG KÍNH CẬN CAO CẤP – CHROME HEARTS TESTERICAL Black-Gold

850.000

Chất Liệu

Giới tính

,

Màu Sắc Gọng Kính

Tròng Kính Phù Hợp

Tròng Blue Control 1.61, Tròng kính Chemi 1.61, Tròng Kính Đổi Màu

Kiểu Dáng

Gọi điện


  Mô tả

  GỌNG KÍNH CẬN CAO CẤP – CHROME HEARTS TESTERICAL Black-Gold

  Thông tin bổ sung

  Chất Liệu

  Giới tính

  ,

  Màu Sắc Gọng Kính

  Tròng Kính Phù Hợp

  Tròng Blue Control 1.61, Tròng kính Chemi 1.61, Tròng Kính Đổi Màu

  Kiểu Dáng